Jdi na obsah Jdi na menu
 


Havarie na rozvodu TUV

19. 2. 2013

Dne 15. února 2013 byl zjištěn únik teplé vody z ležatého potrubí pod domem č. 37. Přivolaná havarijní služba "CaV instalaterské služby" zjistila závadu na T připojení stoupacího vedení pro dům č. 37. Vzhledem k charakteru závady bylo provedeno uzavření přívodu teplé vody. Odstávka se týkala vchodů č. 31, 33, 35 a 37. Dne 16. února 2013 po opakovaném jednání s pracovníkem firmy bylo dosaženo, že oprava byla jako havarijní provedena již v sobotu a přívod vody byl obnoven v cca 13.30 hod. Původní termín opravy byl firmou přislíben až na pondělí 18. února 2013.

V této souvislosti považuji za nutné podotknout, že k úniku teplé vody docházelo dle vyjádření pracovníka firmy již nějakou dobu před provedením výše uvedených opatření.

Je zarážející přístup vlastníků jednotlivých bytů k událostem týkajících se společného majetku, neboť dle vyjádření některých vlastníků ze vchodu č. 35 docházelo již několik dnů zpětně k rosení skla a dveří zadního vchodu, ve vzduchu byla v přízemí domu cítit zvýšená vlhkost. Nikdo však v sobě nenašel dostatek iniciativy, aby své zjištění oznámil některému členu výboru, případně na telefon SVJ - 722 493 601.

Výbor SVJ vyzývá všechny členy společenství, aby v případě zjištění jakéhokoliv příznaku poškození nebo závady ve společných prostorách domu, bezprostředně informovali  výbor SVJ. V případě havarijního stavu přivolali odpovídající službu - telefonní spojení jsou zveřejněna ve vstupních vestibulech vchodů, a následně o této skutečnosti informovali výbor SVJ.

V souvislosti s provádenou opravou byla uskutečněna kontrola ležatého rozvodu vody a zjištěno, že je v havarijním stavu připojení cirkulace a výrazně je omezena uzavírací schopnost jednotlivých kohoutů připojení stoupacích vedení k bytům. Po jejich uzavření dochází k pronikání vody do rozvodu. Pracovníkem firmy bylo doporučeno opravit připojení včetně výměny uzavíracích kohoutů v co nejkratším termínu. Celý rozvod včetně armatur je v provozu od roku 1995, kdy byla provedena výměna ležatého rozvodu TUV, SV a cirkulace. Tato oprava bude provedena ve dnech 20. a 21. února 2013 s dočasnou odstávkou přívodu teplé i studené vody.

 

19. února 2013                                          předsedkyně výboru SVJ Helena Dolenská